Novus-turtas-Minsko7-industrinis-verslo-centras-nuoma-pirmas-aukstas